Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
levens; doch vele zijner uitdrukkingen zijn in de
landprovinciën ongenietbaar.
73a. Spijzen of eetwaren.
b, In tonnen of hij tonnen.
74a. Het is in enz. Deze aanvang zal door sommigen
afgekeurd worden, als zijnde eene eenigzinsFran-
sche uitdrukking. Zij zouden dus schrijven: Inde
kindsheidlegtmencQZ.ZiQ Volkschool,IVI\°. Ibl. 42.
Wij vinden echter deze wending niet onbevallig
en ook niet strijdig met ons taaleigen.
b. Kindsheid of kindschheid; men leze Oüdemans ,
M. v. N. T. 1 dl. bl. 50.
75a. Volgens § 185, Weiland I dl, moet het blijven:
dit korte, voldoende; doch wij meenden § 186
hier te moeten toepassen, omdat het voor ons
welluidender is. Mogen onze ooren ons niet ge-
fopt hebben.
Hebbe, zie N". 297 d.
c. Wat een UEdelens en toch vordert de beleefdheid
het zoo! UEd. zult is fout, want uwe Edelheid
is geen tweede, maar derde persoon.
76 Laat ons moest wezen laten wij. Zie bl. 11, doch
dan vervalt de voetmaat. Beter: Dat wij niet enz.
77a. Wij betreuren het dat eens, .eenmaal, (niet twee-
maal) van eens, eenmaal, (op den een' of ande-
ren tijd), niet te onderscheiden is.
b. Hechte is hier aanv. wijze en geen onvolm. verl. tijd.
78 Men vindt bij uitmuntende schrijvers (van der
Pal.m: mijnen stand en beroep, enz. Clarisse, Kin-
KEH, enz. Zie Taalk. Mag. II dl. bl. 182) van
hunne kennis en vernuft, ofschoon door verschil
van geslacht, volgens Weiland § 82, II dl. de voor-
naamw. herhaald moeten worden. Men wil dit
ook wel als eene Syllepsis aangemerkt hebben. —
Omdat hun.1 vernufts hard klinkt, schrijve men j
van hunno kennis en van hun vermirt,
3