Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
b. En doel-, dit en (in het Fransch nog ne) is het
oude kentéeken van ontkenning; men treft het
bij Cats schier in eiken regel aan.
Q5a. Haalbaar beleekent, dat gehaat kan worden;
hatelijk loont, als men lijk bij het z. n. w. ge-
voegd neemt, den aard van Aaa/aan, en oordeelt
men hier lijk bij het zakelijke deel van het werk-
woord haten gevoegd, de daad van haten aan.
(Zie Wkila.m. 1 § 176.)
b. Verslinden cn verteren duiden beiden eendoen ver-
dwijnen aan; een van twee kan dus gemist worden.
66a. Dat zelfde (ook het zelfde) worde liever geschei-
den. Zie de Jager, Mag. van Taalk. II bl. 319.
b. De daad doet Jan Haring prijken, zoo als zij
Hor. Cocles (hem) doet prijken; ofschoon men
ook lezen kan: zoo als IIob. Gocles (hij) prijkt.
c. Als alleen daar blijft staan, kon het beteekenen:
niets anders dan eene bende Spanjaarden.
67fl. Hij gedroeg zich zoo als een held (hijj zich ge-
draagt; held is dus eer^e naamval.
b. Hij stelde zich gelijk men eenen muur stelt.
68a. Afgeschoten kan best weggelaten of door vijan-
delijke vervangen worden.
b. Geworden laat men zooveel mogelijk achterwege.
70 Niet te veel — noch, ofschoon door vele schrijvers
gebruikt, even als geene en noch'm N°. 71 is ech-
ter af te keuren, wijl het eene dubbele ontkenning
is. Zie hier tegen Te Winkel, Mag. v. N. T.
jaargang 1851.
71 Woorden door noch verbonden, nemen het werk-
woord in het enkelvoud.
12a. Most behoorde moest te wezen, doch moet
hier om het rijm blijven; dichterlijke vrijheid !
b. Kost »komt zoo in 't rijm te pas" voor kon en
is hij onze vroegere dichters zeer gebruikelijk.
Ook thans verplooi*, Heije dc schrijftaal naar die des