Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
53a. Trotsen, trotst, beier trolseren, Irotseert.
b. En is voor goncl noch (ontkenning) diamanten te
koop dus veil.
56a. Omdat bescheidenheid altijd een onderdeel van wel-
levendheid uitmaakt, kon hel weggelaten zijn; doch
kan ook even wettig gezegd worden als: Opvoeding
en Onderwijs; eerst het geheel en dan hel deel.
b. Te allen tijde kan zeer goed gemist worden.
hla.-Tegen, hoe dikwijls ook bij zeggen gebruikt en
zelfs bij spreken: Ik sprak tegen hem, heeft
voor ons altijd iels stuitends, iets vijandigs, ten
'minste opposants. Tot voldoet ons beter.
b. Van neen, zal voor velen iets plats hebben; be-
ter is nmi antwoordde: neen, of men antwoordde
ontkennend of op eene ontkennende wijze.
c. Uadde. Men kan hier de aanvoegende wijze wel
behouden.
58a. Het zoo lang in den eersten regel, evenals: zoo
veel, hoe lang, zie daar schrijve men liever ge-
scheiden.
b. Schaamt moet wezen schame; wijl het hier aanv.
wijze is: dat hij zich zoo lang schame.
h^a.Met geheel zijn oi met zijn geheele hart. Vóór
het voorn. w. niet verbogen, achter staande, wel.
Ä. Het tegenwoordig deelw., hoewel soms eene aan-
gename afwisseling aan den stijl gevende, moet
niet te dikwijls gebruikt worden;
c. Gemaakt of benoemd, verklaard.
60. Gezeid, moet hier blijven om het rijm.
Aldaar, kan wegvallen, dewijl Goüoa genoegzaam
de plaals, waar aanduidt.
b. En beval zich der herbergzame zorg van eene
zijner buurvrouwen aan, zou kunnen.
c. Tegen iels onttrekken, dat gaat niet.
62a. Alle werkwoorden in dit versje zijn geb. wijze
meerv., ouidal kinderen meerv. is.