Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
iiGzen, den lust voldoen enz. (Zie de vries op
Hoofts Warenar bl. 106), .Aaei, haete = middel,
hulpmiddel, voordeel, welke laatste beteekenis
het hier heeft en ook in baten en lasten, batig
saldo, enz.
c. Verdwijn, hier stellig gebruikt en aant. wijs, moet
zijn verdwijnt.
41«. Op zich halen, op den hals halen, berokke-
nen, kan wel gezegd worden van lasten, zorgen
moeite enz. doch niet van achting.
b. Daar achting vrouwelijk is, zou eigen moeten we-
zen eigene; wij zouden liever schrijven : eigen-
achting of zelf-achling moet men verdienen, of
zich verwerven.
42«. Onzen naaste in het enkelv. of onze naasten
meerv. Zie Brill, bl. 195.
b. Omdat liefhebben den vierden en weldoen den
derden naamv. regeert, moet er hun worden in-
gevoegd.
43a. Mögt ware misschien beter vervangen door kon;
met mögt schijnt het min of meer, alsof Jozef
het gezegd heeft.
b. Mijner broeders, dan is Jozef er buiten en kon
dus niet de ongelukkigste onder de elf anderen
zijn. Het moet dus wezen: ongelukkiger dan
mijne broeders, of de ongelukkigste onder de
broederen.
c. Van zou nog eene bepaling vereischen met tot
(niet tot toe) bv. tot ik Fharao's droomen uitlei.
d. Ten slaaf. Ten, te zamen getrokken uit tot den,
moet hier wezen tot.
44 Kinderen, dat hier beter bij vrome past dan kin-
dors, is meerv., derhalve dient weldoeners ook
meerv. te wezen.
45a. Woorden met of te zamen gevoegd hebben het
werkwoord in het enkelv.; dus brengt deze of