Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
tussclien de hoogten hggen; dit lage zou ook ge-
heel gemist kunnen worden, omdat landstreken
tusschen hoogten altijd laag zijn.
31a. Eenen zegen. Ze beschouwen eenen zoon niet zoo,
als een zegen beschouwt, maar zoo als zij eenen
zegen beschouwen; beter: een' zoon als een' zegen.
b. Zij haasten elkander is de eene den anderen; niet
alzoo, maar elk haast zich.
Korter en beter is het nog: haasten de slaven zich.
Verder is de zin zeer verward, daar men eerst
van de slaven spreekt en dän met terwijl den
vlugsten laat roepen; het is duidelijker: hij, dien
of wion het gelukt,' roept —! en ontvangt een ge-
schenk.
32a. Hier worden redenen gegeven, waarom men
voor den ouderdom vreest, dus moet terwijl ver-
anderd worden in dewijl of omdat.
b. Ontvlugten schijnt ons te zeer: loope, wie kan!
wij hebben het daarom veranderd in ontkom^en,
(ontgaan).
33a. Velen moet zijn vele, omdat het woord visschen
voorafgaat en hier verzwegen is. Eenige taalkun-
digen zouden schrijven: bereiken er vele.
b. Zeggen zij, zou goed wezen, als vroeger perso-
nen genoemd waren; hier moet het algemeene:
zegt men, gebezigd worden. Dit is een moeije-
lijk te verbeteren misbruik bij de jeugd.
c. Honderd jaar, voor jaren, mag gebezigd wor-
den, als honderd pond, voor ponden, ofschoon
het onderscheid, in de twee laatste uitdrukkin-
gen gelegen, niet in de eerste gevonden wordt.
(Zie brief van Siegbnbeek achter Kinkeks Beoord.
bl. 345.)
d. Waarvan wordt van levenlooze voorwerpen ge-
bruikt: men neme dus hier: van welke.
34 Het meerv. vogelen is gebruikelijk in deftigen stijl.