Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
c. Zilveren is van zilveren bijv. nw. hier niet bedoeld.
d. Elf én een half volgens Dorn" Seiffen , (die en
een halve schrijft; maar de correctie van dat
werk, als geschiedboek uitmuntend, doet het geene
vraagbaak voor Taalkunde zijn) Handb. deel V.
1 St., bl. 338, Wagenaau deel XI, bl. 69
{f 11,509.524); het verheugt ons, behalve (Bil-
derdijk viW. behalven) om het halve millioen meer,
dat een land te allen tijde te pas komt, ook om-
dat men in geene spraakkunst regelen omtrent
het gebruik van millioen in 't meerv. aantreft.
e. Ofschoon verwen, verw gebruikt worden, vinden
wij hier de twee w wanluidend.
26 Dc olifant is het grootste (dier) der viervoetige
dieren, en dus niet de maar het.
27a. Vos is mannel. en voorw. dus den.
b. loost, loozer, loosste; het klinkt ons te hard sssle.
28 Walvisch is voorw., enkelv. en mannel. der-
halve den grootsten {bewoner) der enz.
29a. Zij overmeesterde en werd herbouwd, dus de Com-
pagnie; doch daar dit de meening niet is, hebben
wij er ingevoegd welke stad.
b. Op hel voorbeeld hiervan, waarvan? Hel is dus
beter: op het voorbeeld dezer compagnie.
c. IJselijken? Bloei als ijs of om van te ijzen? Bij
Kiliaan vindt men ook den vorm eisen en eise-
lijk in den zin van horribilis, komende van
het oude eise-. wond, en beleekent dus eigent-
lijk: treffend, wondend. Men kan dus ijselijk
(ééne s is voldoende, zie N'2 ) hier niet bezigen.
d Bloei wordt niet behaald, maar verkregen, en ver-
val niet bekomen, maar men geraakt er in.
30a. Daar alle z. n. w. in dezen volzin onbepaald zijn,
zouden wij het lidw. de ook liever weglaten, te
meer omdat het, naar ons inzien, zou doen voor-
komen, dat er ook andere landstreken dan lage