Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
d. Vlakte wordt van een vlak veld gezegd; vlak of
grondvlak is hier bedoeld.
e. Als ze spits toeloopen , kunnen ze niet op (in) een
vlak eindigen. De legenw. deelvv., zoo kort op
elkander zijn onwelluidend.
22a. Onderscheidene om vele niet te herhalen.
b. Zoo sluit geen' volzin, maar eiseht nog eene be-
paling, gewoonlijk met dat of a^i,dus zeer verre.
2Za. Klein meertje, dan wordt het toch al te klein.
De Jager wil met anderen in meer even als in:
aar, (korenaar) haar, (hoofdhaar) heer, (leger)
oor; (erfgenaam) de verlenging met i, dus: meir.
air, hair, heir, oir. (Versciieidenh. bl. 9 en 106)
dat door Siege.'vbeek niet toegegeven is, Versch.
bl. 90, dan alleen omtrent heir.
h. Pleeg, dat dan nog plagt moest wezen, is ge-
woon zijn, en kon dus hier niet gebezigd worden.
c. liet bijw. tiians vordert hier het werkw. in den
legenw. tijd, dus: vastraken.
d. Kleine kan niet in tegenstelling met oorlogschepen
staan: daarom is schuiten gebruikt.
24o Voor verkozen is misschien nog wel zoo goed be-
noemd; omdat het eerste woord eene keuze uit
meer dan een' persoon onderstelt.
b. In den vaderlande wordt in poëzy, of in
verheven stijl wel gebezigd; hier is beter in
het. Ilet is een overblijfsel van de voormalige
naamvalsregering der voorzetsels.
c. Dorn Seiffen spelt: Piet IIeijn. *
25a. Des anderen jaars, in het volgende jaar, is een
(haast hadden wij geschreven geschiedkundige
fout) misslag tegen de Geschiedenis.
b. Won geeft hier het regte denkbeeld niet, over-
won ook niet, daar hij niet alleen de overwinning
behaalde, maar ook de vloot nam; dus hier ver-
overde of natn.