Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
wen kan als te zijn zamengesteld uit oogengebük,
welk ge kortheidshalve achterwege gelaten is, en
geblik, het blikken is onz.
12a. Geh. w. enk. leer, leer of Geb. w. meerv. leert, leert.
b. Van uw moet, volgens de fijne onderscheiding te
vinden bij Weiland bl. 217 § 35, wezen uiver;
daar evenwel bloeijen niet bedr. is, en dus niet
in den lijdenden vorm kan genomen worden, zou
van moe geene dubbelzinnigheid veroorzaken.
Wij vinden uwer welluidender.
c. Verbieden is ongelijkvl. dus verboden; lust is
manncl. dus behoort de vierde naamv. door het
afkappingsteeken aangewezen te worden; ook al
ware het in proza, want het zou even gemaakt
als hard zijn te zeggen: den verbodenen lust (zie
Weiland I § 186 eu 196 )
ISa. Smeltkroes is mannelijk en vierde naamv. dus
den; de vriend komt als lijdend voor; en is dus
eerste naamv. of onderw.
b. Het eerste beproefd moet weggelaten worden.
14a. Ofschoon wij opslaan een woord vinden, dat de
zaak wel uitdrukt, hebben wij het hier vervan-
gen met ontstaat of ontkiemt, omdat er anders
tweemaal op zou slaan.
b. Het lidw. moet herhaald worden, omdat boom
plant en heester verschillend geslacht zijn.
c. Zaadkorreltje slaat beter in het meerv., omdat
er van boom, plant en heester gesproken wordt.
d. Dewijl hier in het algemeen van vogels gesproken
wordt, is liet beter zonder lidw.
e. Heinde is nabij en werd eertijds ook zonder verre
' gebezigd, bv.
De rijke tafeltuin, dc keukentuin, die heinde
Aan 't huis en achter 'tliuiszich ruim en breed vertoont, enz.
f. Bekwamen is beter geschikten of goeden.