Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
f. Veelmaals, veelmalen Avelluideoder is: menigmaal,
g. Pijpkaneel zouden wij liever schrijven pijp kaneel,
omdat, volgens den aard onzer laai, het omschrij-
vende gedeelte van een zamengesteld woord het
eerste lid uitmaakt, en het dus als zamengesteld
woord kaneelpijp behoorde te zijn, even als: sui-
kerriet, kaneelboom, enz.
h. Zogen is laten zuigen en bed. werkw.: de vrouw
zoogt het kind; hier als onoverg. of onz. w. w.
moet het wezen zuigt.
Door deze klankverwisseling worden de onz.
werkw. bedrijvend b. v. liggen — leggen; vallen —
vellen ^ hangen — hengen, (waarvan henker) wa-
ken — wekken; rieken — ruiken-, zogen — zuigen; enz.
5. Wij meenen , dat dit een paar versregels zijn van
le Francq van Berkhey.
a. Men kan wel iets aankweeken, maar niet doen
aangroeijen. Ook is hier aankweeken gebruikt
en niet aanmoedigen, begunstigen, om het over-
draglelijke bloeijen.
b. Elk heeft als collectief het w.w. in het enkelv. elk ziet.
6 a. Onderscheidene, om het onder kort te voren,
beter verschillende.
b. Wie wordt meer in den tweeden en derden
naamval gebruikt, die in den eersten.
Volgens § 374 van Mulders Nederl. Spraakk.
zou men hier welke moeten plaatsen.
c. De gevaarlijksten moet wezen de gevaarlijkste,
om dat het zelfst. slangen dan verzwegen is; be-
ter als bijwoordelijke mX-AraVklü^ het gevaarlijkst.
7 a. Zij zijn, kon ook wel blijven, beteekenende: zij
zijn genoemd geworden, welk laalste deelw., waar
zulks kan, verzwegen blijft.
b. Slang is vr. dus haren.
c. Om meerdere duidelijkheid is geplaatst er in ge-
voegd, hetwelk den volzin ook ronder maakt.