Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 Ooit en nooit worden meestal in den verl., im-
mer en nimmer in den toek. tijd gebruikt.
Korter kan men zeggen: zich te oefenen is nim-
mer schande.
2 a. Daar welgesteld thans meer in financiëlen zin schijnt
gebruikt te worden, is welgestemd misschien heter.
b. Besit: vroeger werd de s tusschen twee klinkers
zacht uitgesproken, van daar dat men den scher-
pen klank in huiselijk door ss trachtte te vinden.
van Lennep verkiest huislijk.
3 a. Op een duit en op een top beteekenen hetzelfde
en zijn zeker verbasteringen van op ende uit;
op ende op; even als ommentoni en rommentom
van om end'om, rond end'om, door verloop der
uitspraak daaruit ontstaan. Zie Kiliaan; Alewijn
in de werken van de Maatsch. der Ned. Letterk.
Deel I, bl. 119, Bilderdijk op Hooft 111, bl. 281.
Even zoo heel en d' al in 64.
b. Gelijken moet in den onv. verl. tijd zijn, dus
geleken. Men zegt ook: op elkander gelijken.
4 a. Zijn rol moet wezen zijne of zijn rol, omdat
rol vr. is.
b. Kreeg moet zijn krijgt, omdat speelt ook tegenw.
tijd is.
c. Daar, wordt, (dewijl het wat Duitscii riekt) af-
gekeurd , beter is: cr.
d. Gezegde, beter spreekwijze of spreekwoord; hier
nog te meer om gezegd in den vorigen zin.
e. Dagelijks is hier bijv. nw.