Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 17
Zoo ook sluiten de bijv. n. w. die, verlengd zijnde,
op de uitgaan, met d. en die op Ie met t. N°. 2.
welgesteld. ratelend. • N°. 19 breed, herhaald enz.
met d, om welgestelde, breedo, enz. N°. 38. groot,
40 reinst, enz. met t, om groote, enz.
3. Voor de geslachten neme men een goed woor-
denboek. Wij bevelen ten hoogste aan:
NIEUW, VOLLEDIG ZAKWOORDENBOEK DER NEDERU.
TAAL enz. met verouderde woorden en de meest voor-
komende kunst- en baastaardwoorden. Nijmegen, bij
ILiSPElS.
4. Hier niets over naamvallen. Waar moeijelijk-
heid bestond, om den regten naamval te kennen, is
daarvan melding gemaakt.
5. Goede kweekelingen kennen de regelen om-
trent het enkel- en meervoud. Ouders N°. 228 heeft
geen enkelv.; doel N°. 115 geen meerv. hoogte, laagte
N'. 156, groente, 216, belofte 236, hebbende het en-
kelv. op e en niet op en, vormen het meerv. op
en en niet op ens. Genoegen enkelv. heeft genoegens
meerv. Zie Brill, Spraakl. § 64.
6. Ook de vorming der verkleinwoorden. Bilder-
dijk en anderen schrijvende», pjen, tjen; doch Weila.\d
je, pje, tje. — De woorden met eenen langen klinker
op m eindigende, nemen meestal pje aan, terwijl die
met lange klinkers en op de zachte medeklinkers l,
n, r, w, de verscherpende t voor je nemen, even als
de woorden, die niet door eenen medeklinker gesloten
zijn: stoeltje, haantje, peertje, vrouwtje, zeetje, enz.
Éénlettergrepige woorden met enkele klinkers ver-
dubbelen dan, even als in het meerv. meestal den
sluitmedeklinker: kip, kippen, kippetje, ohchoon kip-
jas ook gebruikt wordt. IN". 224 stam, stammen,
stammetje enz. Hiertoe brengt men ook de woor-
den op ng eindigende, b. v. ding, dinuetje, dewijl
. i Ï - ft O