Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
BLI
kennend beantwoord. Evenmin wordt in dit woord
ooit de zoo gewone verwisseling der ch en f gehoord
ik kocht, koft; gracht, graft. Ook merken wij be-- '
scheiden aan, hoe wij gelooven, dat men deze ng
klank even als nk door geenen anderen consonant
kan vervangen, omdat, naar ons inzien juist de g aan
de n dat verloop van klinking geeft. Zoo verloopt deze
ng klank, in springt alweder. Ook vindt men in vele
andere talen den zelfden klank door ng uitgedrukt.
En zelfs de Duiigcher die gehen als jehen uitspreekt,
zegt nog eng-el. Wanneer men ng slechts als een' en-
kelen medeklinker wil beschouwen, wat wij niet toe-
geven, dan behoort men ook af te breken; ding-en enz. ''
voorondeesteli.ing-en.
Niet enkel om de beperkte ruimte, maar ook om
de eer van de aankomende onderwijzers, vooronder-
stellen wij, dat thans niemand den vierden rang be-
zit, of hij weet een eigen van een algemeen zelfstan-
dignaamw. te onderscheiden, en schrijft het eerste
met eene hoofdletter: N°. 3 Jozef, Benjamin, Jakob.
N». 4 Vondel, N°. 6 Amerika, N". 16 Cats, N°. 17
Egypte, Julij, October. (Sommigen willen de namen
der maanden niet als Eigen n. w. erkennen, ze wor-
den echter algemeen met eene hoofdletter geschreven;
omtrent de namen der dagen beslaat meer verschil; v
«leze schrijft ze met eene kapitale, gene met eene
kleine letler, naar verkiezing.)
2. Even eens weet thans ieder wel opgeleide |
kweekeling, dat die z. n. w., welke hun meerv. op
den hebben, het enkelvoud met d sluiten en die op
ten met eene t.
Dus N" 4. Wereld, N». 7. geluid, eind N°. 9. misdaad, ^^
N". 10. verstand, N°. 12, jeugd, deugd, N°. 13 tegen-
spoed, vriend enz, met d omdat het meerv. is: werel-
den, geluiden enz. enz. En N°. 7. staart, 12. lust, 14.
plant, met t om het meerv. staarfcK, Insten, planfe?».