Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
i. iets over de plaatsing der teekens, punctuatie
of interpunctie genoemd.
Over het verwaarloozen der teekens in gedrukte,
maar bovenal in geschrevene stukken wordt te regt
geklaagd. Men moge de trek van den student, die
aan het slot van een' brief een paar dozijn schei- en
zinteekens plaatste, met verzoek die in te lasschen
waar ze ontbraken (en ze ontbraken geheel,) geestig,
echt studentikoos vinden, het blijft niet te min waar,
dat de duidelijkheid dikwijls van de teekens afhangt.
Wij konden, oin de weinige ruimte, de .verbetering
der teekens niet aanwijzen, en geven dus hier enkele
opmerkingen. Over het algemeen zijn wij het eens
met Beuek , die uitvoerig over de punctuatie handelt
in zijne Handleiding tot den INederlandschen Stijl, een
werk. dat ondersciieidenc drukken beleven niogt, en
voor Onderwijzers onmisbaar is, doch dat thans eenig-
zins schijnt vergeten te worden. Wie dit niet bezit,
vindt goede regelen in Kuiper, Beginselen, enz. Mul-
der, Ncderl. Spraakkunst enz. Spijkerman, Handlei-
ding, enz.
De verbeteraar (M. v. T. II. d. hl. 84) wil de be-
palingen door eene komma, of snede, gescheiden
hebben, doch zoodanige overlading is niet aan te ra-
den; alleen tusschenvoegsels hebben eene komma vóór
en achter zich, doch het doel, middel of de wijze
der werking niet. Wij vinden het echter zeer ver-
keerd als het voor een betrekkelijk voornaamwoord
vergeten wordt. Anderen willen in geen geval vóór