Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
stond, vlijen der Dochter niet meer. Maar wij later
ons te ver afleiden en bedenken daar gelukkig juist
dat wij volstrekt lot de verbetering der opstellen moe
ten overgaan, om helgene wij Ie zeggen hebben ti
persen in eene keurs van drie of vier vel druks.
Wij voegen er dus nog bij, dat wij onmogelijk vai
alle verbeteringen reden konden geven, dat wij daaron
hier en daer een' greep moesten doen, maar meenei
datgene gegrepen te hebben, hetwelk voor zeer jeug
dige Onderwijzers opheldering noodig had, en wij zul
len ons van harte verblijden, als allen Onderwijzer
het hier gegevene slechts eene herinnering is, van he
gene zij weten. Het beste bewijs, dat ook in dezei
de Onderwijzersstand op vooruitgang mag bogen.
Katnpen, 1850. J. Allirol.
^©©18 BÊSi immm bbbk»
Spoediger dan wij hadden durven hopen was (
een nieuwe druk van Verbetering en Sleutel noodii
Wij nemen deze gelegenheid te baat om H.H. Beooi
deelaren dank te zeggen voor de gunstige getuigeni
Gaarne zouden wij gezien hebben, dat aan de werkj(
hier of daar eene doorloopende critiek te beurt wai
gevallen, dan hadden ze zeker bij dezen tweeden dru
meer gewonnen, dan thans, daar ook de meeste mi
ner Vrienden slechts lof, maar geene aanmerkinge
gaven. Hun, die ze gaven, hartelijken dank.
Dat ook deze druk nut stichte!
Kampen, 1852. J- Allirol.