Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scanScanned page
Bij de Uilgevers dezes is (jedrukt:
Allereerste Beginselen der Aardrijkskunde voor de
i scholen, doorH. C. S., tiende druk; naar de legen-;
! woordige verdeeling verbeterd en vermeerderd, door ;
: P. H. Witkamp.........ƒ0.10
; ANSLIJN Nz. (N.) Schets der Nederlandsche Gc- J
! schiedenis, len diensteder scholen, tweede vermeer- ;
: derde druk...........f O.30 ;
- Schets van de geschiedenis j
: der Nederlandsche letterkunde van den Hoogleeraar j
; M. SiEGEiSBEEK, tcn dienste der scholen . ƒ0.40;
---^— Nieuw Spel- of Leesboekje, die- c
nende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen , \
in het lezen te oefenen ,j6 Stukjes en Bijvoegsel ƒ0.55 j
Elk stukje is afzonderlijk te bekomen:
1' Stukje
1« - 1« gedeelte afzonderlijk .
1« —— - afzonderlijk,
Bijvoegsel op het V Stukje
tot 6" Stukje, elk Stukje
■ Maria Welmoed, 2stukjes/0.60'
ƒ0.10
ƒ0.05
ƒ0.071
ƒ0.07^
ƒ 0.07§
1 PRINSEN (P. J.) Leesboek voor minder gevor- ;
; derde kinderea, negende druk .... ƒ0.12,
;---Leesboek voor jonge kinderen , ;
dertiende druk..............ƒ0.15!
;----Gemakkelijk leesboek voor kin- ;
I deren van de laagste klasse eener goed ingerigte
; school, zestiende druk.......ƒ0.20 ;
------- Leesboek voor gevorderde kin- :
deren, negende druk........ƒ 0.20 ■
---Natuurkunde voor kinderen der
hoogste klasse eener lagere school • . . ƒ0.40 ;
----Uitgekozen leesstoffen van ver-
schillende soort en onderscheiden stijl, ten dienste van
de verstgevorderde kinderen in de lagere scholen , en i
bepaaldelijk van hen, die zich voorbereiden om tot
schoolonderwijzer te worden opgeleid . . /0.40,