Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 ) '
volg nooit uw wil, want gij weet
n og n iet, w at u g oed of kw aad is.
n eem n ooit iets, d at u n iet toe k omt.
g eef elk, wat h em toe k omt.
53.
h oud uw kl eed r ein, d at st aat fr aai.
groet elk, het komt er niet op aan
of hij arm of r ijk is.
n eem uw h oed af, als gg gr oet.
zie d an ook d en g een aan, d ien gij
gr oet.
hebt gij graag, dat men u plaagt?
n een — nu, doe d it d an ook n iet.
lieg niet. een kind, dat liegt, acht
m en n iet.
niets is er, of gij hebt het van
g od: d ank h em d aar v oor.
®