Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 24 ) '
waar van maakt men de deur, het
raam, het dak, den vloer, het
si ot, h et 1 uik, d en tr ap, de sch el,
de g oot, de p omp , de pi aat en
d en m uur?
44.
v
w aar v an b ouwt m en h et h uis?
V an st een, k alk en h out.
d en st een b akt m en v an klei.
b akt m en de st oep ook v an klei?
h et h out gr oeit.
hoe h eet h et d ier, v an w elks h uid
m en k alk br andt?
maar wat is
45
de eik is een b oom.
een wilg?
de w ilg is ook een b oom, en <le
b enk ook. ,
de wilg wordt zoo hoog niet als de eik.
het hout van den wilg is ook zoo goed
n iet als h et h out v an d en eik.
de eik w ordt z eer oud.