Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 23 ) '
waar van maakt men een mes, een
V ork of een sch aarP
van hout, steen, goud, lood of klei?
neen, een mes van hout, steen,
g oud, l ood of klei sn ijdt n iet g oed.
m en n eemt h ier toe st aal.
42.
kijk, dien knaap valt de hoed van
h et h oofd!
ik zie geen mensch, die hem den
^ h oed V an h et h oofd l igt.
d at d oet de w ind. — de wind w aait
h em d en h oed v an h et h oofd.
z iet gij d en w ind d an?
n een, d en w ind z iet m en n iet, m en
V oelt d ien.
43.
w aar toe d ient een h uis?
m en w oont d aar in.
ik ben blijd, dat ik in een huis woon;
nu d oet mij h et w eer zoo v eel 1 eed
n iet.