Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 ) '
h et is g een n acht, m aar h et is d ag.
d at w eet ik w el, er is een w oik, die
m aakt, d at ik de z on n iet z ien k an.
m aar de z on is er w el.
d aar zie ik de z on w eer ! de ^Y olk
dr ijft w eg.
de w olk w as v oor de z on.
ik k on d oor de w olk de z on n iet z ien.
35.
een steen is zwaar, maar een spons
is ligt.
ik k an n iet z ien, of de st een zw aar
of l igt is, d at v oei ik.
ik k an ook n iet z ien, of de k oek
zoet of zum' is, dat proef ik.
ik w eet d oor d en sm aak, of de k oek
z oet of z uur is.
36.
hoe weet gij, of een peer rood,
gr oen of g eel, h ard of z acht is ?
hoe w eet gij, of iets 1 ang, k ort, br eed,