Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 19 ) '
nu is h et I icht w eg, nu k unt gij
n iet z ien.
r aad nu eens, of gij die bl oem aan
d en r euk k ent ?
een r oos. — d at r aadt gij, uw r euk
is g oed.
n een, ik r uik h et n iet, ik v oei h et
een d oorn st ak mij in de h and.
33.
d aar z it een g ans. — de g ans h eeft
m aar één p oot.
ik w ist n iet, d at de g ans m aar één
p oot h ad.
wilt gij eens zien, dat de gans er
twee h eeft?
och! jaag het dier niet.
kijk, kijk! nu heeft zij er twee.
de gans sliep, en d aar-om stond
zij op één p oot.
34.
hoe k omt h et, d at gij nu de z on niet
z ien k unt ?