Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18 ) '
30.
ginds zie ik een man en een vrouw,
de vrouw heeft een kind aan de hand.
zie, het kind eet een peer, dat smaakt,
het kiud praat met de vrouw, maar
ik hoor niet, wat het kind of de
vr ouw z egt.
zij z ijn n og te v er v an mij af. — zoo
V er af h oor ik n iet.
31.
d aar k omt een m an.
hoe 1 oopt die m an zoo z acht i'
hij h oudt een vr ouw bij d en arm.
die vrouw leidt den man. — zou die
man ziek zijn?
ach! nu zie ik h et: de m an k an
niet zien, hij is blind,
het sp qt mg van dien man, dat hij
n iet z ien k an.
32.
kent gij een bloem aan den reuk?