Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de boom rust nü,' rwi liet weer \varm
w ordt.
28.
een k ind, d at n iet n aar r aad h oort,
is st out.
een st out k ind h eeft m en n iet 1 ief.
het is niet goed, als een kind niet
n aar r aad h oort.
een kind weet nog niet, wat goed
of kw aad v oor h em is.
(I aar toe is h et n og te kl ein.
d at w eet h et eerst als h et gr oot is.
29.
ik b en bl ijd, d at ik z ien k an.
w el, w at z iet gij d an ?
ik zie in de 1 ucht de z on.
de z on sch ijnt d oor h et gl as op
m ijn h and.
ik Y oel d at h et 1 icht v an de z on w arm is.
ik zie ook een b oom en een sch ip
ik zie d en m ast v an h et sch ip. h et
sch ip V aart d oor de br ug.