Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
gij h oudt uw w oord n iet.
24.
d at k ind 1 eest si echt.
het kent geen woord van de les.
hoe k omt d at ?
d at w eet ik w el.
het let nooit op, het leert nooit de
l es, h et sp eelt al-t ijd.
als dit kind zoo doet, dan bl gft
h et d orn als h et gr oot w ordt.
m en 1 eert h et b est, als m en n og j ong is.
25.
en op h et
m aar de
de kat vangt een muis.
de m uis d oet in h uis
V eld V eel kw aad.
de kat is ons van nut,
k at is V alsch.
streel de kat niet. — zij krabt ligt,
als m en h aar str eelt.
de kat eet graag visch, maar zij
sn oept ook.