Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«
( 14 ) '
iiu leer ik braaf, dan ken ik iels,
als ik gr oot b en.
22.
mijn broer klom op een stoel, entoen
op een stoof, die op den stoel stond,
nu ben ik groot, riep hij.
p as m aar op, zei ik, d at gij n iet
kl ein w ordt.
/()() als ik d it zei, v iel hij v an de
st oof op d en gr ond.
d it sp eet mg z eer.
hij dacht er niet aan, dat het niet
goed is, dat men klimt.
23.
k om ; sp eel m et mij, zei een kn aap
tot zijn \riend.
d an kr ijgt gij een p eer en een pruim,
z ijn vriend d eed d it, maar de knaap
g af g een p eer of g een pr uim.
hij at die z elf op.
foei! zei zijn vriend, nu, speel ik nooit
w eer m et u.