Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 ) '
(Ian warm ik mg. als het koud is,
is h et g oed bij d en h aard.
m aar als h et n iet k oud is ? d an w arm
ik mij ook niet.
d an sp eel ik in de 1 ucht op de pi aats
of in d en t uin.
20.
d aar k omt een m an. — hq dr aagt
V isch in een m and op z ijn r ug.
w at is die v isch pi at. — h et is b ot
of sch ol.
wat hijgt die man, en wat zweet hij,
hij is zoo moe. — zoo v eel m oet hij
doen om zijn brood,
och! koop w^ at van zijn visch.
21.
ik werk nog niet. — ik ben nog maar
een kl ein k ind.
ik eet en drink en speel en leer maar.
als ik gr oot b en, d an w erk ik ook,
en d an w in ik z elf m ijn br ood.