Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: Bijvoegsel op het 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1860
20e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 826
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200116
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9 ) '
10.
ik h oud V eel v an h et seh aap.
h et si aat, b ijt of kr abt n iet ~ h et
d oet ons v eel g oeds.
hoe bl aat gij zoo, sch aap ! 1 ust gg k oek i'
het schaap eet geen koek, het eet
gr as of h ooi.
11-
h et p aard tr ekt de k ar of d en pi oeg.
h et p aard is z eer st erk.
ik heb zoo veel kracht niet, maar
ik b en ook g een p aard.
ik b en een m ensch, ik m oet ook
d oen als een m ensch.
ik moet het paard geen kwaad doen.
een g oed m ensch d oet g een d ier 1 eed.
12.
de koe g eeft m elk. ik 1 ust w el m elk.
de b oei m aakt v an de m elk ook k aas.
de b oer br engt de k aas op de m arkt
te koop.