Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: 5e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1844
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200112
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
Flip van ee ne hoo ge stoep, en
brak een been.
Nu be gon hij te schreeu wen en
te ker men. De bu ren hoor den dit
wel, doch zij zeiden: o, het is niet
met al, — het is die on deu gen de
jon gen we der, die oHs wil doen
schrikken, — en ieder bleef in huis.
Hoe 'F iTp ook mogt hui len en
kermen, nie mand ge loof de hem,
en zoo bleef hij langer dan een uur
lig gen, eer er ie mand voor bg
kwam, die hem kon helpen.
18
Dl ENS TVAARDIG HE ID.
Jan en Piet gingen eens te za-
men naar buiten, om in een bosch
f
rie ken de vi ooit jes te pluk ken.
Ie der van hen had ee ne bo ter-
ham in zij nen zak.
Zoo als zg* in het bosch kwa men
ont-