Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: 5e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1844
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200112
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 )
menschen in de huurt te doen
schrik ken , en daar ooi maak te hij
des avonds op straat dikwijls een
ver vaar Igk ge schreeuw.
Dan eens riep hg, help! help I
even als of hem eenig ongeluk
O ver ge ko men was.
Dan we der riep hg: brand I
brand! — En als de buren dan
ver schrikt naar bui ten kwa men
loo pen, lachte hg hen helder uit,
om dat hij hen zoo be dro gen had.
Flip loog.
Toen Flip ee ni ge ma len de bu-
ren op deze wgze bedrogen had,
ken den zij zg ne on deu gen de stre-
ken, en als hg des avonds weder
een geschreeuw aanhief, bleven zij
in huis, en zeiden: o, het is de
on deu gen de Flip.
Eens op ee nen avond, sprong
Flip
m