Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: 5e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1844
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200112
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 )
Toen, in het volgen de jaar, zgne
boomen nog geene vruchten droe-
gen, gevoelde hij spijt, dat hij
daaraan zoo veel gelds besteed had.
Vrucht boo men, — zei de hg, —
ge ven geen voordeel. Ik zal van
mg nen tuin een weiland maken,
dan kan ik daar op koe jen wei den.
Da de lijk liet hg al de vrucht-
boo men uit roei jen, en den grond
met gras be zaai jen.
Het zaad kwaai langzaam op, en
het veld gaf in dien zo mer nog
weinig gras.
In het volgende jaar, zei dt
hg: — weilanden geven geen voor
deel, — ik zal mij nen tuin mel
aard be zi en la ten be plan ten. Hel
veld werd omgespit, en met aard
be zi en be plant; doch de ze ge vei
' ii