Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scanScanned page
BIJ DE UITGEVERS DEZES ZIJN MEDE YEKSCHENEN :
J. L. BOLMAN. verhalen uil de goschiedenis
de.s vaderlands, oen leesboek voor de hoogste[S
aldeeiing der tweede of de laagsle afdeeling der
hoogsle klasse eener volkssciiüol. . . . /'-,50.
a-y
^^ -
AV. JÜLIÜS. tijdrekenkundige lafe! voor de ^
Q geschiedenis des vaderlands. druk . . f -,20.
J, MARS. Jz., de reddende hand Gods, zigihaar
in de zonderlinge lolgevallen van dea scheepsbe-
veliiebber Jacob va.n Heenskekk en zijne logt-
genoolen, een leesboek....../"-»SO-
J. M. TEEÜWISSE, de Slad Uthecht in haren
voorniaiigen en legenwoordjgen loesland beschouwd;
een leer- eu leesboek voor de ütrechlsche school- 3
jeugd.............f -,50. ^
R A. VAN WALSEM, aardrijks- en geschied-
kundig schoolboekje der provincie Utiiecut, met
een kaarlje, geheel orngewerkle en vermeerderde
2« druk............/■.,50 ^^
k