Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
hen gezorgd had. ' ilGij moet u niet te zeer
bedroeven, zeide hij, omdat ik u verlaten
moet. God weet, waarom Hij zulks doet,
en dat is zeker tot ons best. Vertrouw
altijd op God, en Hij zal u ook nooit
verlaten.
Maria was geen oogenbhk van haars
vaders bed.
Als hij zich slechts verroerde, dan vroeg
zij, of hij ook iels noodig had. Zij hielp
getrouw haren zieken vader oppassen.
Gedurig vloeiden haar de tranen langs
de wangen. Haren lieven vader te moe-
ten missen, o! als zij dit bedacht, dan
kon zij hare tranen niet verbergen.
Wees zoo bedroefd niet, lieve kind!
zeide de zieke vader somtijds. God zal
alles wel ten beste schikken.
Onophoudelijk bad Maria in stilte tot
God, en smeekte Hem, om liet leven van
haren dierbaren vader.
Toen de vader zijne laatste oogenblik-