Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Hoe gaat Maria zoo treurig daar henen?
Weet gij het nog niet? Ach! haar vader is
gestorven. Hij was zulk een brave vader,
hij had zijne kinderen zoo lief.
Maria is zeer bedroefd. Nu blijft liare
moeder met vier kinderen over. De goede
vrouw kan voor deze kinderen den kost
niet winnen. Als er geene goede menschen
zijn, die haar helpen, dan moet zij gebrek
lijden.
Ik heb zulk een medelijden met deze
brave vrouw en met hare kinderen.
Ik zal naar de moeder van Maria
gaan, en zeggen: troost u, lieve vrouw!
wij hebben immers eenen goeden Vader
in den hemel, en deze zal u nooit ver-
lalen.
De vader van Maria is slechts weinige
dagen ziek geweest.
De goede man gevoelde ras, d;it hij
sterven zou. Hij troostte zijne beilroef-
de vrouw en kinderen. Hij deed zijne
vrouw opmerken, hoe God altijd voor