Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Zij besefte, hoe veel zij aan hare ou-
ders verpligt was. Nooit, zeide zij, kan
ik mijnen ouders het goede vergelden, dat
zij mij bewezen hebben en nog bewijzen.
Iloe hard moet mijn vader den geheelen
dag werken; de goede man heeft nooit
eenige rust. Hoe vele moeite heeft mijne
moeder den ganschen dag aan ons. ...
Hier rolden Maria de tranen langs de
wangen, daar zij bedacht, dat zij menig-
maal hare ouders bedroefd had. Goede
God! zeide zij, ik dank U, dit Gij mij
zulke goede ouders gegeven hebt. Och!
dat ik hen nooit weder bedroeve! Geef,
dat ik hen steeds lief hebbe en hun ge-
hoorzaam zij.
Zoo als Maria deze laatste woorden
uitboezemde, trad haar vader in de ka-
mer. Hij kuste haar, en zeide: gij zijt
een lief kind, dat haren ouders veel ge-
noegen verschaft.
Zoo zeer strekt het ouders tot blijd-
schap, als hunne kinderen braaf zijn en
wel oppassen.