Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Maria heeft God lief.
Onlang was M aria met Hendrik
en met andere kinderen buiten op het
veld. Zij hadden van hunne ouders ver-
lof bekomen om eens te wandelen. Het
was een schoone dag. De akkers ston-
den vol vruchten, en maakten de kin-
deren opmerkzaam op de goedheid van
God, die zoo wijs voor alle Zijne schep-
selen zorgt.
De kinderen verheugden zich, dat God
zoo goed is. Nadat zij eenigen tijd al-
les met verwondering en erkentenis be-
schouwd hadden, vroeg Hendrik aan
Maria:
Hebt gij God ook lief?
Mari a.
Zou ik God niet lief hebben, die zoo
liefderijk voor ons zorgt? Zie maar eens,
hoe vele vruchten de goede God voor de
menschen laat groeijen.