Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Maria is niet zoo vreesachtig als
vele andere kinderen.
Eens was Maria met liaar nichtje
Keetje in den tuin van een' harer buren.
Maria plukte eenige bloempjes, die
in het gras groeiden^ en terwijl zat
Keetje onder eenen boom. Eensklaps
begon dit meisje te gillen en te schreeu-
wen.
Maria liet van schrik hare bloempjes
vallen^ en liep naar Keetje. Zij dacht^
dat deze eenig ongeluk bejegend was.
En wat denkt gij, dat haar was over-
gekomen? Zoodra Maria digt bij haar
was^ begon Keetje weder uit alle magt
te schreeuwen^ en riep niets anders dan:
eene spin! eene spin! üch^ help! help!
eene spin! eene spin !
Er liep eene spin over Keetjes rok.
Maria had medelijden met het on-
noozele meisje^ dat voor eene spin zoo