Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Toen zij lenig kwam, ontmoette zij
eene arme vrouw met twee kinderen.
De vrouw zag er zeer ziek en zwakke-
lijk uit, en de kinderen schreiden van
den honger.
De vrouw verzocht aan Maria om
eene aalmoes, en viel te gelijk in flaauwte
op den grond neder.
De kinderen schreeuwden om hunne
moeder, en M aria was zoo ontsteld,
dat zij op dit oogenblik niet wist, wat
zij zoude aanvangen.
Maria ondersteunde de vrouw, zoo
veel als hare krachten toelieten, en riep
eenige menschen te hulp.
Zoodra zij van de menschen hoorde,
dat deze vrouw van honger in flaauwte
gevallen was, .spoedde zij zich naar huis,
en keerde terstond met een stuk brood
terug, hetwelk aan de vrouw gegeven
werd.
Weldra kwam de vrouw weder bij,
en ging langzaam naar huis.
O