Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Ja, wel is het ongelukkig, antwoordde
de moeder, die dit hoorde. Dat komt
enkel voort uit begeorlijklieid en uit eene
dwaze neiging, om gaarne opgeschikt Ie zijn.
Lieve Maria! iaat u toch nooit door
begeerlijkheid verleiden, want dan zoudt
gij voor u zelve ongelukkig worden.
Een mensch, die alles begeert, is nooit
tevreden.
Hij heeft nooit genoeg, en hoe veel hij
ook iieeft, hij wil altijd nog meer hebben.
Het smart hem, als een ander iets heeft.
Hij wenscht alles voor zich alleen te heb-
ben, want hij is nooit verzadigd.
Dat maakt, dat zulke menschen nooit
regt gelukkig zijn. Zij vinden telkens
reden om zich te ergeren.
Dat mogen wij niet doen. Wij moe-
ten met ons deel tevreden zijn, en ons
verheugen, als het anderen menschen wel
gaat.
Maar is het ook kwaad gaarne opge-
schikt te zijn? vroeg ]VIa,ria.