Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Als zij niet meer uit hanr eigen huis-
houden jweet te praten, dan ligt een ander
aan de beurt, en dan doet zij even als
die kwaadsprekende meisjes.
Is het wel te verwonderen, dat ieder
eenen afkeer van zulke menschen heeft?
Gij zult u zeker aan geene babbelarij
of aan kwaadspreken schuldig maken.
Gij moogt geen kwaad van andren spreken.
Want dat verraadt een boos gemoed;
Denk op uw eigene gebreken,
En hoe gij die verbetren moet.
Maria kon het gesprek van die wan-
gunstige en kwaadsprekende meisjes niet
vergeten.
Eenige dagen daarna, zat zij bij hare
moeder te naaijen, en toen begon zij
weder aan het gesprek te denken.
liet is toch ongelukkig nijdig te zijn,
omdat een ander een nieuw jak aan heeft,
zeide Maria half overluid bij zich zelve.