Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
/
Het deed liem leed, dat hij zijne zuster
zoo onvriendelijk bejegend had. Hij werd
allengs spraakzamer.
M aria sprak van het voorgevallene
geen enkel woord. Zij speelden zamen, en
sleten zoo het overige van den dag zeer
genoegelijk.
Zoo deed Maria altijd. Als men iets
van haar wilde hebben, dal niet goed
was^ dan deed zij het niet.
-----
Een gesprek tnsschen drie buurmeisjes
van Maria.
Onlangs stonden drie buurmeisjes van
Maria zamen te praten.
Kaa tj e.
Hebt gij KI aartje van daag gezien?
K ee tj e.
Hebt gij wel gezien^ dat zij weder een
nieuw jak aan had?
Kaatje.
Hebt gij wel gezien^ dat zij lint op
hare muts hadp