Boekgegevens
Titel: De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Utrecht: A.F. Blanche & comp, 1861
25e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 809
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200109
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De brave Maria: een leesboekje voor jonge kinderen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Moar, wat doet Maria dan? Zij blijft
zeer bedaard Als zijne eerste drift voorbij
is, dan tracht zij door vriendelijkheid
te overtuigen, dat hij verkeerd gehandeld
heeft, en dit mist haar zelden.
Als Maria dit met kwaadheid wilde
doen, dan zou het haar nooit gelukken.
Willem houdt ook veel van zijne
zuster.
Ik wenschte, dat ik zoo zachtzinnig
ware als gij, lieve Mie! zegt Willem
dikwijls, dan zou ik zoo vele onaange-
naamheden niet hebben.
O, dat kunt gij wel, is dan het ant-
woord van Maria, als gij over elke
beuzeling niet zoo driftig wordt.
Maria is ook toegevend.
Maria kribt nooit met hare broêrtjes
of zusjes of met andere kinderen.
Hoe komt dal? Geeft Maria hun dan
altijd hunnen zin ?