Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Hqf tlaarlbij ban tUjucn staan ; ik liac) gccnc pojin-
^en aan^eiuenti om mijne vermogens te ontiuili-
keten, en vete fixint)i5he()en :joxttlen mij onlbelienb je-
Meven :5tjn , Me ilk (ater , uit Ibesef van pligt, en
om Ket verptim te IxcrsteKcn, aangeleerd Ihet.
Goed was het voor mij, dat de bekrompene
omstandigheden mijner ouders mij buiten slaat
stelden om elke neiging le voldoen. Wal 2ou er
van mij geworden zijn , als ik mijnen snoeplust,
en mijne begeerten in het algemeen, onbeperkt
kad kvnnen involgen ? Eene huivering bevangt mij
bij het denkbeeld, dat ik mij naar ligchaam en
ziel diep ongehikkig zou gemaakt hebben. Door
mijnen snoeplust had ik mijne gezondheid benadeeld,
en den grond gelegd tot een kwijnend leven, üoor
het ifiwilligen van elke andere begeerte, zou het
voldoen aan elke neiging voor mij eene wei ge-
worden zijn; ik zou 7iiet geschroomd hebben de
ongeoorloofdste en strafwaardigste middelen daar-
toe tc bezigen; ik had zelfs hel aanzienlijkst
vermogen te gronde geholpen, en wroeging en armoede
waren het loon geweest voor mijne verkeerdheden.
Gelukkig was het voor mij, dat mijne eerste proef, om
löij laugs ongeoorloofde wegen vau het goed van andereu
meester te maken, zoo spoedig door mijnen vader ontdekt
werd. Was deze eerste daad gelukt, dan had ik waarschijnlijk