Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï)unnE niifinnbE of gcïjccP^tïiciti nan fiunnc
liEijKtrtEn ïicii fielet öe lEbEiiEn ban öit
gEbras tE ïiEimrtiEElEii. Enn al| mi öe ftin=
bErEii gEÏuonn 51J11 tEii aaiisi'Eii lian fjumiE
uiibEr^ tE bculiEn/ jnn bEiifeEii luij in gEt
flIgEinEcn ten aanjiEn Vian <!3nb. Jl^ij 13011=
ben bïhUiijl^ E-ijiiE IiEfbEnjfeE öcftEnïng Imnr
ïjnrb Ell aniiillp/ Enbel ombat Zrjn ïtifl
tEgEii niise iiei'gingEn eii toEnfcïjEii ftnjbt /
tEttogl ï)Et Liné aan bnorjigt iiiaiigEÏt om
Eiiiie biEpE ïuijéi]Eib tE baotni'iinbÊn. ï'?Et
i'é Uiaar/ bat IuiJse nngiiiErliEn bit!=
Inijlé bont nn^ bErfinrgEii syn; boEri ijEt
ooft Uiaar/ bat foij" latEU niEiiisniaaï
inciEtEti öcfeEnnEii : luat ïjEt nciEb / bat
<ßnb bit ^nn liEfcïiiht TjEEft — nffcijonn bE^E
ÜEfcï)il}iiiiir( EErfl tE EEiiEniiialE tEgEii tinsE
iiiEEiiing nf nEighin fltEEb. Jl^annÉEr bit nu
ÖEfiEurt ten op^'Stc ban fonimigE bnnrbal=
fEn in on^ lEbEn/ nioEtEn lui) ban ïiïEuuit
niEt ÜEfTuitEn/ bat allE anbeuE nnnbsaHEÏijft
luij^ En gneb gijn/ ombat <6nb niEt^ ban
i)Et gnEbE fean InillEn ' eu ^ijnc nnüE®
grenlbE ltjyj;|)£ib niEt han faÏEn:
lïoec» luas Ket vooï mij , t!at mijne oubers niet
in ruimer omstanM^lieben jieplaafst ruaren. Ware
bit laatste anclers geweest , ban liati ik roorjelker
in mijne jeucjtl meer geteerb ; maar il» ivare wel-