Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
niet hij uilsliiiling het eigendom van den rijke: dat
dit den arme tot troost en aanmoediging verstrekke!
Veel zoude ik u nog uit mijn leven kannen verhalen;
doch het zijn voorvallen , die tot eenen leeftijd behooren.
waarin gij nog niet getreden zijt, en die u dus minder
van belang kunnen zijn. Ik vlei mij, dat het medege-
deelde u wezenlijk nuttig kan zijn, zoo ter waarschuwing
als ter aansporing. Vooral wensch ik, dat gij in deze
korte schets mijns levens, en in hetgeen ik u verhaald
heb, deze alles overtreffende waarheid zult bevestigd vin-
den: God schikt alles ten beste.—Sprekende
bewijzen daarvan zijn u in bet voorgaande aangeboden; en
om die te dieper in uw hart te prenten, werpen wij nog
eea blik op mijn geheele leven.
GOD SCHIKT ALLES TEN BESTE.
ai^niiiiccr bc Dubcr| ticn ftinhcrcii ict|
tocigcrcii tif nntrioubEii/ bat iiiittclnnl nf
fcrifl'bclp i'l / bau Hunnen best sitl) iiuui==
|clp licrbCElbcn/ bat bit lutirfcring tnt
r]ini öEfl gcfcl^icbt; cn nict gelben Vitrticn=
licn 51} Ijunnc Dubcr| lian grillig^c'ö/ li'cf==
bEkingflcib nf anfiarniljanitirjclb / nnibat