Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
nacht, een groot gedeelte van onze rust, en wel
na een vermoeijend dagwerk , aan even vermoei-
jende bezigheden te wijden. Intusschen deed ik dit
met lust, en het was alsof het prijzenswaardig
oogmerk mijner bemoeijingen mij nieuwe krachten
schonk. Dezen arbeid heb ik ook voortgezet, tot
ik mij in meer gevorderden leeftijd geheel geves-
tigd , en mij boven gebrek verbeven zag. Door
dit middel, kon ik meer en meer mijne moeder
ondersteunen , en vond in de voldoening aan m^-
nen pligt en in hare liefde eene belooning, die
voor al het goud der aarde, zonder zoodanig be-
ginsel, als waaruit ik werkzaam was, niet te ver-
krijgen is. Hoe zwaar njij ook dikwijls zulk een
aanhoudende arbeid gevallen is, en hoe veel mijne
gezondheid bij dergelijke inspanning ook te lijden
had — ik dank echter thans de Voorzienigheid ,
dat zij mij in dergelijke omstandigheden geplaatst
heeft. Ik heb daardoor veel geleerd, dat tot mijne
volmaking noodig was, en dat ik onder andere
omstandigheden nimmer zoude geleerd hebben.
Nutte bezigheid is toch het eerste middel om ons
tegen menig kwaad te beveiligen; en hij, die
zich daaraan niet weet over te geven , die zich
niet nuttig weet bezig te houden, vervalt ligtelijk
lot buitensporigheden, naardien hij toch bezig wil
zijn. Ik moet daarom mijne jonge lezers aanspo-
ren, om toch vlijlig hunnen tijd waar te nemen,
ten einde zoo veel kundigheden op te zamelen ,
als hun slechts mogelijk is. Hierdoor verkrijgen
zij in zich de middelen om steeds voor zich en
voor anderen nuttig werkzaam te zijn, terwijl zij,