Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
Öctfpnic Moat ben ccuen ccn roemer / üoor ben anber etn
luateremmer. 3ffi ben ecijtcr üan bit mit niet oücrtuigb / en
üc^cljoulue Ijet eer al^ een üoorluenb^el oni aan eene neiging
toe tt geüen / üjaacüan men 5icD geen^si"^ Ïïfl" ontboen, "^it
üJil ccöter toestaan/ bat öct matig geürniii üan ^terften bcanïi
üoor be ge^onHIjcib niet jScïjabeïijU ; maar ih geloof teüen^ /
bat mm / jonbet 5yne gcöonbljeib te tienabeeïen / bit geürnift
ïtan nalaten — en men tuint baarüij tijb en gelb / bat inberbaab
eene saaïi ig üan ïjet grootste tieïang/ üooraï üoor iemanb/
bie boor 5yn ganbenarbeiö 5ijn gejin moet onbecBonben."
Zoo bacljt be üaber üan on^en armen ïfaHoü oüer be.^e
5aaït; cn alamen in tegcnluoorbigïjeib üclucerbc/ bat bet
geüruiït üan ^terUcn branü met nabccïig/ maar üccieet üoor-
üEciig i^ üoor be gcjonbljfib/ naarbicn ^cïf? enftcïcn/ bic ^iciy
baarin te üuiten gaan / eeneu Ijoogcn ouberbom öcrciRen/ ban
ïacgtc öü/ en seibe: „gij lucet niet / lueïft een'Ijoogcn ouberbom
30 sonöcr bat soubcn öereiRt öctiöen — cn üoorsclïer nog met
gcsonbc Ijerfen^/'
iPit goebe üoorlieeïb luerftte ooit op onsen armen ^ a c o ti :
tuant luaar i^ \)tt / bat ïecringcn iucVïUen / maar üoorticcïben
trEltften. ^ooit giJ/ in lurmc geïegenïjeib ooft/üan besc
gronbiStrïïing 3öncr ouber^ afgelueïten / en öö jjceft 3icD baarüij
ooft altijb lucï üeüonbcn.
^e oogenüïiüficn / toeïïrc ben ötaücn üaber üansijneüeroep^-
ücsigDcben oücrtileüen / ^ïeet onbcr 5ön gesin/ cn öö iJttüulbe
naauüjfieung al bie pïigtcn/ hielftc f^tm al^ ecjitgtnoot en üaber
inaren opgeicgb.
De moeder van onzen armen Jacob was eene
goede vrouw, in de uitgeslrektste beleekenis van
dit woord. Zij beminde haren man en hare kin-
deren mei de grootste leederheid. Geene opoffering
was haar te groot, geen arbeid was haar te zwaar,
die tot het welzijn van haar gezin konde dienen.
Voor deze hare geliefden offerde zij alles op —
rust, uitspanning, en wat men meer kan beden-
ken. Wat zij niet hebben kon, ontbeerde zij