Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
ÏK. Och! troost 11, lieve moeder! er leeft immers
een God — en Hij zal mij krachten geven; Hij
zal mij ondersteunen. Troost u — ik zal voor u
werken.
Mij.nr moeükr. Dierbaar kind! Gij kunt dit nog
niet. Voor gij zoo verre zijt, moeten er nog eenige
jaren verloo[)en. Gij kunt in dien tijd niets voor u
zelven verdienen , en dus ook niet voor in^. Gij
moet gedurende al dien tijd van kleederen voorzien
worden , en betgene gij verder noodig mogt heb-
ben — en ik heb bijna niets meer — Ik kan u niet
helpen.,.
Ik. [Deze bekentenis mijner moeder trof mij zooda-
nig, dal ik eersl geene tvoorden kon vinden om haar
le antwoorden. Eindelijk kon ik voortgaan.) Hoe meent
gij dit, lieve moeder?
Mij.ne mokder. Gy weet hoe ongelukkig ik ge-
slaagd bejï iii mijne [)oging om het handwerk van
uwen vader aan te tiouden. Ik moet daarvan afzien.
Het gering overschot van betgeen uw waarde va-
der door zijne vlijt verworven beeft, moet ik tot
eene laatste poging aanwenden. Mislukt deze, dan
zijn wij zeer ongelukkig. Slaag ik, dan kunnen
echter de voordeelen zoo groot niet zijn om u van
het noodige te voorzien.
Ik. Wat moet ik dan doen?
MïJ.ne moeder. Gij moet uw tegenwoordig beroep
laten varen, en een ander kiezen, dat n dadelijk
eenig loon oplevert, waardoor gij ten minsie in iiet
onderhoud van uwe kleederen kunt voorzien.
Ik. Ach i dat kan ik niet.
Munk moeder. Waarom niet?
Ik. Ik heb geen' zin in eenig ander beroep. Ik
heb reeds zulke goede vorderingen gemaakt, en
alles is mij zoo naar genoegen.