Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
B^iire ölt eeti man getuec^t/ bic sijnen piïot fscniJE / ban soutien
tuij ten minste tegen itjc&rcft ücBocö gelncciêt 3ün; öacD m^nc
mocbet saff 3icF( in öarc ßcu^ ßcbrogcn. Pan eenen tragen en
aarö / offerbc öö ciijen üeïang en bat mijner
moebcr oy om aan 5önc lage neigingen tc üoïboen. l^ct taerft
tucrb niet oy ben öepaaïben tijb geïeüerö / en ooft niet 300 goeb
aïg men suUiE^ üan nnjncn uabet geluoon lua^. ^it becb aï ra^
Öet Inerft Uenninberen / en baacboor aoß 3ijn ïoon/ om Inellt
gemi^ aan te buüen / öij sicö oji eene onrcgtmatige luyg öan
be uitftaanbc gelben meestee maafttc.
Äijne nmeber Dcfjjcurbe bit met biepc fmart. %nt tieben en
benn.iningcn luaren ünicljtcïon^ / en 5ij sag 5icö gebrongen om
3icïj üan bien man te ontfiaan/ inbien 5ij baoc niet in bc
bieplle armoebc luiïbc gebomyelb tonrbcn. Zicij aan geene tUJcebc
jprocf üan bcsen aarb burüenbc luagen/ üefïoot sü öctoi^cJ-'fcÖot
ban ïjaac bermogen tc üeitcben tot ïj^t oberncmen ban eenen
ttanb / Die Daar een tacreiücnij nilromen fcijeen tc Deïoben. tDoft
ijictiu sag 5ü öebrogen/ en bc oberigc brückten ban bc
bïijt nnjn^ baber^ gingen bcrïaren/ terlmjï mijne mneber aUengjE
tPt bc bic]|jtlc armocbc berbieï, %oobanig lua^ onse toeftanö al
ra^ na ben boob ban mijnen baber. DDclficn inbioeb bese toeftanb
pp nnjn bolgenü ïcben gcftab ïjceft/ salift u fiDtteïijft mcbebecïem
VERANDERING VAN BEROEP.
Heeds voor den dood mijns vaders, had ik
in mijn nieuw beroep geene geringe vorderin-
gen gemaakt, en alles gaf hoop, dat ik geluk-
kig ïou slagen, ifflijne ouders verlieugden zich
hartelijk daarover; — mijn meester beminde
mij als zi}n kind, en ondersteunde op alle
mogelijke wijzen mijne vlijt. Ik had anij nim-
mer gelukkiger gevoeld, en vond in mijne vor-
deringen meer en meer eenen prikkel om on-
vermoeid voort te gaan. Onopiioudelijk werk-