Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
bijnaam vau arm geven, is, omdat hij wezenlijk arm was iu
dat tijdperk zijns evens, waartoe de volgende bladen betrek-
king heoben.
Om u den armen Jakob naar waarde te doen kennen,
zullen wij ons van zijne eigene woorden bedienen. Veel zult
gij van hem kunnen leeren; veel , dat u tot waarschuwing en
lot aansporing kan dienen, en waaruit duidelijk deze waarheid
te lezen is : er ü een God, die loijselijk het lot der menschen
bestuurt.
Ten einde u beter de woorden van den armen Jakob
te doen verstaan, zullen wij u eerst kortelijk met zijne ouders
en hunne omstandigheden bekend maken.
L E V E N vS S C H E T S
van de
OUDERS
VAK DEN
A U M Ë \ J A K O B.
^c oubcrjt üan ben armen ^afiaü luatni ücaUc bocij ür-
Öpcftigc ïicöcn. ^ijn Uabct lua^ een gcijoenmaïier/ een gocb cn
bïijtiij luerïiinan / Uiicti ïjet nmimer tc üroec of te ïaat lua^ /
Uianncer ïjiJ eetnge ïftiaUer^ Uoat 5ön Ijiii^gesm Uon üerLieiien /
tn Dij luien be .tllannbag 500 hJcï lueritbafl lua^ «l^ be obetiöc
bagcn bcc lueeVt.
ÖapDit 3;ig men Ijein iu eene ïjeclierg of op bcrgeïijRe plaat^ /
Itiaar 500 üeïe iimüacljt^ïicbcn ljunnen tijb / tot ötoot nabcel üan
Öun 0e5in en üan ïjunnc eigene jeóonbOeib / bergpinen. ^terfien
branft geüniifue Ijij nooit, ^it beeb ïjiJ niet / ombat jjij baartqc
geene neiging geüoeïbe/ maar uit obectniging Uan be nabceïigc
gEüoïgcn / bic tt uit bit geöruift Runnen UoortUïnciJcn. „ .THIicn
luorbt 300 ligt üerïcib r — 5Cibe öu — » om be grenzen bet
inatigïjeib tc üuiten tc gaan. OEcn matig gefituift üan ^terïtcn branlt
moge Moot be gesonbljeib Uoorbeeïiggeljouben tuorben; bocïj men
tjet boorgaan^ in be tiepaUng üan be maat niet ttn^f en