Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
in het volle vertrouwen, dal alles tol ons best moet
dienen.
Mijn vader. Ik l)en daarvan volkomen overtuigd,
en voed ook geene vrees wegens het toekomende. Er
is eens een tijd gew^eesl, — dit wilde ik u eigenlijk
zeggen, — waarin mij de toekomst veel bekommering
haarde, wanneer ik het oog op onze kinderen sloeg.
Dit duisler vooruitzigl kwelt mij nu niet meer.
God schenkt ons thans de middelen, om onze kinde-
ren voor hnniic toekomstige bestemming in de maat-
schappij liehoorlijk op Ie leiden, en ik hoop, dat zij
daarvan een gepast gebruik zulleu maken. Onze jakob
Iieeil reeds een goeden slap gedaan: hij zal dien weg
blijven bewandelen, en daardoor onze vreugde ver-
meerderen, niet waar?
Ik. Dat zal ik, lieve vader! Ik zal -nooit vergelen,
welke goede ouders ik heh, en wat ik aan hen ver-
pligt ben.
imijx vader. God sterke u in dit voornemen, mijn
kind! Dan beleven wij aan u nog i)lijde dagen: want
onze kinderen lot brave menschen Ie zien opwassen,
maakt ons grootste geluk uil hier op aarde. Denk
steeds: er bestaat geen geluk zonder deugd, en er is
geene deugd huilen God. Wilt gij ilcrhalve uw geluk
bevorderen, heh God lief en volg Zijne geboden, en
hel zal u steeds welgaan. Welligt I)elel de dood mij
u op uwe verdere loophaan te vergezellen: maar getïu
nood, onder Zijne hoede zijt gij veilig, al ware het
ook, dat alle uwe dierbaarste heirekkingen u hier
mogten ontvallen. Vertroinv oj» Hem!
Micrnn begapen wij ons iet* rust, J9e laat-
ste tcooi*den raw aitsjnen trader* hadden ntij
geroerd, Ih teas aangedaan, mondei* eigenï\jU