Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
zonder loon, een bepaald getal jaren zou dienen. Deze voor-
waarden waren voorzeker drukkend voor mijne ouders, want
zij moesten geheellijk voor mijn onderhoud zorgen, zonder
daarvoor eenige ondersteuning noch vergoeding van mijnen
kant te erlangen. Intusscben getroostten zij zich deze opoffe-
ring, in de hoop, dat het mij tot voordeel zou verstrekken.
Mijn meester was een braaf mensch, die mij als zijn eigen
kind beminde, en ik was een vlijtig en gehoorzaam leerling,—
zoo sleet ik iu mijne nieuwe betrekking zeer genoegelijke
dagen. Ik beminde liem ook als mijnen vader, en behartigde
zijne belangen met allen ijver en alle naauwgezetheid. Trou-
wens ^ dit kon ook niet anders bij ket goede voorbeeld, dat
ik in mijnen vader had, en bij de zorg, waarmede hij mij
gade sloeg , en mij op den weg der deugd leidde — of ik had
een zeer ongevoelig len ondeugend kind moeten zijn, en dat
was ik niet.
Voor ik mij naar inijnen meester begaf, onderhield
mijn vader mij over de pligten, die ik in mijne nieuwe
betrekking zou te vervullen hebben. Hij zeide deswegen :
»Gij staat thans in dienst te treden van een ander,
en dit noopt mij u te zeggen, hoe gij ti in deze be-
trekking ie gedragen hebt.
Gv] hebt u verbonden een ander ter dienst te staan,
en dit vordert van uwen kant ondergeschiktheid en ge-
hoorzaamheid.
Beschouw utven meester als een^ uwer grootste wel-
doeners, Hierop heeft hij alle aanspraak, want hij wil
n kundigheden mededeelen, tvaarvan gij ii vervolgens
tot uw eigen onderhoud bedienen kunt. Dit is een on-
betaalbaar voorregt, dat gij niet genoeg kunt waarde-
ren. Al wat gij derhalve voor uwen meester te zijnen